1. Date de identificare a titularului

 

Acești termeni și condiții generale de vânzare reglementează într-o manieră cuprinzătoare toate tranzacțiile de vânzare care pot fi oferite, furnizate sau efectuate din magazinul online situat pe site-ul www.tecnicsgruposelectrogenos.es deținut de Tecnics Grupos Electrogenos S.L., (denumită în continuare TECNICS CARPI), cu număr de identificare fiscală sau cod de identificare fiscală nr. B-97750715, cu sediul social în C.\ Nicolas Copernico 10, Oliva 46780, Valencia, Spania și înregistrată în Registrul Comerțului din Valencia cu următoarele date de înregistrare: Foaia V113770, Volumul 8448, Folio 188.


2. Utilizatorul


Accesul, navigarea și utilizarea site-ului conferă condiția de utilizator și, ca atare, din momentul în care începeți să navigați pe site, acceptați toate Condițiile stabilite aici, precum și orice modificări ulterioare, fără a aduce atingere aplicării reglementărilor legale corespunzătoare care trebuie respectate, după caz.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a site-ului web. Această răspundere se extinde la:

·     Utilizați site-ul web numai pentru a face cereri de informații și achiziții sau achiziții valabile din punct de vedere legal.

·     Nu faceți achiziții false sau frauduloase.

·     Furnizați detalii de contact veridice și legale, de exemplu, adresa de e-mail, adresa poștală și/sau alte detalii.

Utilizatorul declară că are peste 18 ani și are capacitatea legală de a încheia contracte prin intermediul site-ului web.
Site-ul web este destinat în primul rând Utilizatorilor cu reședința în Spania. TECNICS CARPI nu garantează că site-ul web respectă legile din alte țări, fie în totalitate, fie parțial.

 

3. Aplicabilitatea condițiilor generale

 

Prezentele condiții de vânzare se aplică numai și exclusiv întreprinzătorilor și profesioniștilor și în niciun caz persoanelor care sunt consumatori finali.

Pentru ca utilizatorii să aibă statutul de Client, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Să fii un profesionist și/sau un antreprenor.

2. Acționează într-un scop legat de comerțul, afacerea, meseria sau profesia lor.

 

4. Obiect

 

Prezentele condiții vor reglementa utilizarea site-ului www.tecnicsgruposelectrogenos.es pe care TECNICS CARPI îl pune la dispoziția utilizatorilor și clienților săi.

Prezentele Condiții Generale au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 34/2002, a serviciilor societății informaționale și a comerțului electronic și ale Legii 7/1998 privind Condițiile Generale de Contract. TECNICS CARPI le poate modifica fără o notificare prealabilă, de aceea vă recomandăm să le consultați periodic, mai ales atunci când urmează să utilizați efectiv magazinul său online situat pe site-ul www.tecnicsgruposelectrogenos.es. Cu toate acestea, TECNICS CARPI se angajează să le mențină mereu actualizate, să publice ultima versiune și să permită accesul și imprimarea în orice moment.

TECNICS CARPI pune la dispoziția Utilizatorilor, următoarele produse (denumite în continuare indistinct "Produsele"):

Grupuri electrogene și piese de schimb .
Produsele oferite de TECNICS CARPI vor apărea indicate pe site-ul web, cu indicarea caracteristicilor și a prețului final al acestora (taxe indirecte, cheltuieli și prețul serviciilor suplimentare incluse), fiind astfel la dispoziția Utilizatorului înainte de solicitarea serviciilor. Contractarea oricăruia dintre produsele oferite de TECNICS CARPI va implica faptul că acesta va fi obligat să respecte doar Condițiile Generale de Contractare stabilite aici, în conformitate cu produsele descrise.
TECNICS CARPI va fi răspunzătoare pentru sau în legătură cu furnizarea produselor numai dacă defectele sau neregulile sunt o consecință directă a unui act fraudulos, culpabil sau neglijent, direct și exclusiv imputabil lui TECNICS CARPI.
Domeniul de aplicare teritorial al furnizării de servicii coincide cu domeniul de aplicare teritorial descris la www.tecnicsgruposelectrogenos.es.

 

5. Condiții de acces și de cumpărare

 

Accesul la site-ul TECNICS CARPI este gratuit și conferă statutul de utilizator persoanei care îl accesează, indiferent de utilizarea ulterioară a serviciilor oferite.

Utilizatorul trebuie să se înregistreze pentru a efectua o achiziție în magazinul nostru prin completarea unui formular, care va implica atribuirea unor credențiale personale constând într-un identificator unic (care va fi adresa de e-mail) și o parolă, a căror păstrare și custodie va depinde exclusiv de utilizator, care trebuie să le utilizeze cu diligența necesară. Prin urmare, acesta nu trebuie să utilizeze alte parole decât cele proprii pentru a se da drept alți utilizatori în utilizarea www.tecnicsgruposelectrogenos.es.

Achiziționarea produselor de pe www.tecnicsgruposelectrogenos.es poate fi efectuată numai de către utilizatorii cu vârsta de peste optsprezece (18) ani, care trebuie să urmeze pașii și instrucțiunile care vor însoți întregul proces de achiziție, care constau, dar nu se limitează la următoarele:

(i) Completarea formularului de înregistrare sau a formularului de identificare pentru utilizatorii înregistrați anterior;

(ii) Afișarea pe ecran a rezumatului comenzii, a condițiilor de livrare și - dacă este cazul - a costurilor de expediere;

(iii) Acceptarea condițiilor de achiziție, care implică citirea, înțelegerea și acceptarea irevocabilă a fiecăreia dintre aceste Condiții Generale, precum și, dacă este cazul, a Condițiilor Particulare existente, și

(iv) primirea imediată a unui e-mail de sinteză în contul utilizat pentru înregistrare sau - în caz contrar - cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de douăzeci și patru de ore.

 

6. Comenzi

 

Nici o comandă valabilă nu poate fi plasată fără a accepta în mod expres, prin intermediul căsuțelor prevăzute în acest scop, termenii și condițiile și politica de confidențialitate a TECNICS CARPI.

Toate comenzile vor fi considerate oferte de cumpărare care fac obiectul acestor termeni și condiții. TECNICS CARPI își rezervă dreptul de a le accepta în cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele acestor termeni și condiții.

Odată ce o comandă a fost plasată, sistemul generează automat o confirmare de primire a comenzii. Cu toate acestea, această confirmare nu implică acceptarea automată a comenzii, deoarece TECNICS CARPI își rezervă dreptul de a colecta informații suplimentare legate de identitate și adresă pentru a asigura atât o expediere corectă a comenzii, cât și pentru a se asigura că nu există fraude legate de tranzacții.

Comenzile pot fi plasate 365 de zile pe an, în orice moment, cu excepția momentelor în care serviciul este suspendat pentru întreținere sau alte circumstanțe comerciale și/sau de forță majoră.

Orice comandă este condiționată de disponibilitatea produselor. În cazul în care nu este posibilă livrarea unei comenzi din cauza unor probleme de aprovizionare sau a unui stoc insuficient, utilizatorul va avea opțiunea de a aștepta până când produsul este disponibil sau de a anula comanda.

 

7. Livrare

 

Se consideră că livrarea are loc în momentul în care utilizatorul sau o terță parte indicată de utilizator intră în posesia materială a produselor.

Termenul de livrare a comenzii va varia în funcție de metoda de expediere selectată și va fi indicat pe site odată ce se obține confirmarea comenzii, în orice caz nu va depăși 30 de zile de la data confirmării comenzii. În cazul în care data de livrare nu poate fi respectată, vom informa utilizatorul despre această împrejurare și i se va oferi utilizatorului opțiunea de a continua achiziția prin stabilirea unei noi date de livrare sau posibilitatea de a anula comanda și de a obține rambursarea integrală a prețului plătit.

În cazul în care destinatarul este absent în momentul livrării, se va lăsa o notificare pentru ca acesta să poată ridica transportul la locul și în termenele indicate. Odată ce termenul a expirat fără a fi ridicat, transportul va fi returnat la TECNICS CARPI.

Comenzile călătoresc întotdeauna pe riscul și pe cheltuiala utilizatorului/clientului. Orice costuri suplimentare care nu sunt incluse în tarifele noastre (ambalare maritimă, metode speciale de descărcare, transporturi cu bagaje, pe calea aerului etc.) sunt întotdeauna pe riscul și pe cheltuiala utilizatorului/clientului.

Transportul va fi efectuat de către o companie de transport externă care va efectua livrările în numele TECNICS CARPI și va urmări comenzile cu măsurile de control de securitate relevante.

 

8. Preț și plată

 

Se înțelege că prețul fiecărui produs este cel care va apărea pe site-ul web în momentul plasării fiecărei comenzi sau în conformitate cu acordul special încheiat între părți pentru o anumită comandă. Utilizatorul trebuie să plătească prețul marcat, inclusiv taxele aplicabile, împreună cu costurile de transport, care vor fi adăugate la prețul final care trebuie plătit.

Prețurile pot fi modificate de TECNICS CARPI în orice moment și fără notificare prealabilă, fără a afecta comenzile deja confirmate. Cu toate acestea, chiar dacă sunt confirmate, TECNICS CARPI nu este obligată să onoreze comenzile atunci când prețul este incorect, în special atunci când eroarea este evidentă și ușor de recunoscut.

Mijloacele de plată acceptate sunt:

Plata prin card de credit sau de debit. Ne rezervăm dreptul de a NU accepta anumite plăți cu anumite carduri de credit.

Plata prin PayPal.

În numerar la livrare.

Transfer bancar

TECNICS CARPI își rezervă dreptul de a modifica metodele de plată, putând crea altele noi sau elimina oricare dintre cele existente, fără ca utilizatorul/clientul www.tecnicsgruposelectrogenos.es să poată formula pretenții din acest motiv. Cu toate acestea, în cazul în care modificarea metodei de plată afectează o comandă deja plasată, www.tecnicsgruposelectrogenos.es va contacta utilizatorul/clientul pentru a-l informa cu privire la această modificare, oferindu-i opțiunea de a anula comanda, dacă consideră oportun.

Plata cu cardul de credit/debit: Încărcarea se face online, adică în timp real, prin intermediul gateway-ului de plată al instituției financiare corespunzătoare și după ce s-a verificat dacă datele furnizate sunt corecte. Pentru a asigura o securitate maximă a sistemului de plată, www.tecnicsgruposelectrogenos.es utilizează sisteme de plată securizate de la instituții financiare de top în comerțul electronic. În acest sens, datele confidențiale sunt transmise direct și în formă criptată (SSL) către entitatea financiară corespunzătoare. Sistemul de criptare SSL utilizat conferă o securitate totală transmiterii datelor prin rețea. Datele utilizatorului/clientului sunt complet confidențiale și protejate. Detaliile cardului de credit nu sunt înregistrate în niciuna dintre bazele noastre de date. Acestea sunt utilizate doar în POS-ul virtual (Point of Sale Terminal) al instituției financiare TECNICS CARPI, prin intermediul Secure Payment Gateway. Cardurile de credit vor fi supuse verificărilor și autorizărilor de către entitatea emitentă, dar dacă respectiva entitate nu autorizează plata, TECNICS CARPI nu va fi responsabilă pentru întârzieri sau nelivrări și nu va putea să formalizeze niciun Contract cu utilizatorul/clientul. TECNICS CARPI își rezervă dreptul de a verifica datele cu caracter personal furnizate de utilizator/client și de a lua măsurile pe care le consideră adecvate (inclusiv anularea comenzii) pentru ca bunurile achiziționate să fie livrate în conformitate cu datele cuprinse în comandă.

Plata ramburs: utilizatorul/clientul va efectua plata odată ce produsul este livrat la adresa de livrare solicitată, această metodă va avea un cost suplimentar de aproximativ 3% din valoarea totală a coșului. Utilizatorul/clientul care efectuează o achiziție prin această metodă, dacă nu o anulează prin intermediul serviciului de relații cu utilizatorii/clienți, înainte de a primi mailul trimis de TECNICS CARPI prin care este informat că a fost trimisă comanda, va fi obligat să achite comanda, iar respingerea coletului va fi considerată fraudă.

Plățile prin PayPal se efectuează direct pe site-ul PayPal, în conformitate cu condițiile de utilizare stabilite de PayPal. În cazul în care comanda nu este plătită în termen de o oră, TECNICS CARPI va considera comanda anulată.

 

9. Retururi, reparații

 

Utilizatorul/clientul are dreptul de a returna toate produsele achiziționate de pe site, cu condiția să informeze TECNICS CARPI în termen de maximum cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data livrării și să respecte următoarele condiții:

·     Produsul este în aceeași stare în care a fost livrat, trebuie să își păstreze ambalajul și etichetarea originală.

·     Returnarea se face utilizând același ambalaj în care a fost efectuată livrarea sau, în caz contrar, într-un format similar care să garanteze returnarea în stare perfectă.

·     Contactați în prealabil Serviciul Clienți, unde vi se va furniza un număr de cerere de despăgubire pentru a urmări procesul.

În cazul retururilor pentru produse defecte acoperite de garanție sau din cauze imputabile TECNICS CARPI, serviciul de retur va fi gratuit. În acest caz, TECNICS CARPI va rambursa produsul și costurile de transport aferente; retururile parțiale și anulările vor da naștere la rambursări parțiale. În cazul retururilor care nu sunt imputabile TECNICS CARPI, costurile de transport vor fi suportate de către utilizator/client, care va fi informat în prealabil.

 

10. Dreptul de retragere

 

Deoarece utilizatorul/clientul este considerat un întreprinzător în sensul Legii generale pentru apărarea consumatorilor și utilizatorilor, dreptul de retragere nu se aplică.

 

11. Garanție

 

Tecnics Grupos Electrogenos S.L. se angajează să respecte garanția legală a produselor și serviciilor oferite pe site-ul său, așa cum este stipulat în legislația aplicabilă.

 

12. Serviciul Clienți

 

TECNICS CARPI dispune de un serviciu clienți pentru ca utilizatorul să-și poată gestiona reclamațiile, îndoielile sau să solicite garanții.

Utilizatorul își poate adresa plângerile, reclamațiile sau cererile de informații către Departamentul de servicii pentru clienți al TECNICS CARPI, folosind oricare dintre următoarele metode:
- Trimiterea unei scrisori către Serviciul Clienți TECNICS CARPI, la adresa C.\ Nicolas Copernico 10, Oliva 46780, Valencia, Spania.
- Trimiterea unui e-mail la adresa info@tecnicscarpi.com
- Apelând numărul de telefon 96 286 18 20 , de luni până vineri (8:00 - 17:30)
- Completând formularul disponibil în secțiunea "Serviciul clienți".

Toate îndoielile și, în special, plângerile și sugestiile vor fi soluționate cât mai repede posibil, fără a depăși în niciun caz termenele stabilite de legislația în vigoare.

De asemenea, le înregistrează prin furnizarea unei dovezi scrise, pe hârtie sau pe orice alt suport durabil.

 

13. Mijloace tehnice de corectare a erorilor


Utilizatorul/Clientul este informat că, în cazul în care detectează că a apărut o eroare în momentul introducerii datelor necesare pentru procesarea cererii sale de cumpărare pe Site, poate să le modifice, contactând TECNICS CARPI prin intermediul datelor de contact furnizate în prima clauză (Informații generale) și/sau prin intermediul celor furnizate pentru contactarea serviciului de asistență clienți. De asemenea, aceste informații pot fi corectate de către utilizator și prin intermediul spațiului personal de conectare de pe site.
În orice caz, utilizatorul are acces la spațiul, coșul sau coșul în care sunt înregistrate cererile sale de cumpărare și poate face modificări.
 

14. Protecția datelor cu caracter personal

 

TECNICS CARPI, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și vă informează că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii organice 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 (RGPD) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru care vă sunt furnizate următoarele informații de prelucrare:

 

Sfârșitul tratamentului:

Pentru a menține o relație comercială cu utilizatorul.
 

Date colectate:

Datele cu caracter personal colectate pe acest site sunt următoarele:

·     Deschiderea contului: la crearea contului de utilizator, numele, prenumele, numele de familie, prenumele, numărul de telefon, adresa poștală, numărul de TVA, etc.

·     Autentificare: atunci când utilizatorul se conectează la site-ul web, acesta își înregistrează, în special, numele, prenumele, datele de acces, datele de utilizare, locația și datele de plată.

·     Profil: utilizarea serviciilor furnizate pe site vă permite să introduceți un profil, care poate include o adresă și un număr de telefon.

·     Plata: în cadrul plății pentru produsele și serviciile oferite pe site, sunt înregistrate date financiare referitoare la contul bancar sau la cardul de credit al utilizatorului.

·     Comunicare: atunci când site-ul web este utilizat pentru a comunica cu alți membri, datele referitoare la comunicările utilizatorilor sunt stocate temporar.

·     Cookie-uri: Cookie-urile sunt folosite la utilizarea site-ului. Utilizatorul are posibilitatea de a dezactiva cookie-urile în setările browserului său.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Scopul datelor cu caracter personal colectate de la utilizatori este de a pune la dispoziția acestora serviciile site-ului, de a le îmbunătăți și de a menține un mediu sigur. Mai exact, utilizările sunt următoarele:

·     accesul și utilizarea site-ului web de către utilizator;

·     gestionarea funcționării și optimizarea site-ului web;

·     organizarea condițiilor de utilizare a serviciilor de plată;

·     verificarea, identificarea și autentificarea datelor transmise de către utilizator;

·     oferind utilizatorului posibilitatea de a comunica cu alți utilizatori ai site-ului web;

·     punerea în aplicare a asistenței pentru utilizatori;

·     personalizarea serviciilor prin afișarea de reclame bazate pe istoricul de navigare al utilizatorului, în funcție de preferințele acestuia;

·     prevenirea și detectarea fraudelor, gestionarea programelor malware (software rău intenționat) și a incidentelor de securitate;

·     gestionarea conflictelor potențiale cu utilizatorii;

·     trimiterea de informații comerciale și publicitare, în funcție de preferințele utilizatorului.

Partajarea datelor cu caracter personal cu terți

Datele cu caracter personal pot fi partajate cu părți terțe în următoarele cazuri:

·     atunci când utilizatorul utilizează servicii de plată, pentru punerea în aplicare a acestor servicii, site-ul web este în contact cu instituții bancare și financiare terțe cu care a încheiat contracte;

·     atunci când utilizatorul postează informații accesibile publicului în zonele de comentarii libere ale site-ului web;

·     atunci când utilizatorul autorizează un site web al unei terțe părți să îi acceseze datele;

·     în cazul în care site-ul web utilizează serviciile unor furnizori de servicii pentru a furniza servicii de asistență pentru utilizatori, publicitate și plăți. Acești furnizori de servicii au acces limitat la datele utilizatorilor, în contextul furnizării acestor servicii, și sunt obligați prin contract să le utilizeze în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal;

·     în cazul în care legea o cere, site-ul web poate transmite date pentru a depune plângeri împotriva site-ului web și pentru a se conforma procedurilor administrative și judiciare;

Securitate și confidențialitate

Site-ul utilizează măsuri de securitate organizaționale, tehnice, software și fizice digitale pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva modificării, distrugerii și accesului neautorizat. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că internetul nu este un mediu complet sigur și că site-ul web nu poate garanta securitatea transmiterii sau stocării informațiilor pe internet.


Punerea în aplicare a drepturilor de utilizator

În conformitate cu reglementările aplicabile datelor cu caracter personal, utilizatorii au următoarele drepturi, pe care le pot exercita trimițând cererea lor la următoarea adresă C.\ Nicolas Copernico 10, Oliva 46780, Valencia, Spania sau la adresa de e-mail info@tecnicscarpi.com.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.
Dreptul de acces, rectificare, portabilitate și ștergere a datelor dvs. și de a limita sau de a vă opune prelucrării acestora.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (agpd.es) dacă considerați că prelucrarea nu respectă reglementările în vigoare.

 

15. Limba contractului

 

Acești termeni și condiții generale de vânzare sunt redactați în limba spaniolă. În cazul în care acestea sunt traduse în una sau mai multe limbi străine, textul spaniol va prevala în caz de litigiu.

 

16. Legislația aplicabilă

 

Utilizatorul se obligă să utilizeze în mod corect și adecvat serviciile și site-ul TECNICS CARPI, în conformitate cu Legea, cu prezentele Condiții Generale, cu Anunțul Legal și Condițiile de Utilizare a Portalului, precum și cu orice alte condiții, regulamente și instrucțiuni care pot fi aplicabile.
Prezentele condiții generale de contractare sunt guvernate de legislația spaniolă, iar instanțele și tribunalele spaniole sunt competente să judece orice problemă care poate apărea în legătură cu interpretarea, aplicarea și respectarea acestora. Utilizatorul renunță în mod expres la orice altă jurisdicție care, prin aplicarea legislației în vigoare, i-ar putea corespunde și se supune în mod voluntar jurisdicției instanțelor și tribunalelor din orașul în care își are domiciliul Tecnics Grupos Electrogenos S.L..

Produs adăugat la lista de dorințe
Produs adăugat la comparație.